Haber

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi KPSS 60 puanla işçi alıyor! Başvuru koşulları nelerdir?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre Büro Çalışanı, Mühendis, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Destek Elemanı ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna işçi alacağını duyurdu. Başvuru koşulları ve tarihçesi ile ilgili tüm detayları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylara istihdam sağlayacağını duyurdu. Ayrıca kurum başvuru yapanlara göre değişmekle birlikte en az 60 KPSS puan kuralı aramaktadır.

BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMİ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işe alım başvuruları 6 Mart 2023 ve 20 Mart 2023’ten itibarenbugüne kadar devam edecek.

Adaylar, www.mehmetakif.edu.tr adresindeki başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup, fotoğraf yapıştırarak belirtilen belgelerle birlikte Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/Personel Daire Başkanlığı’na (İstiklal Kampüsü’nde) imzalatabilirler. şahsen veya posta yoluyla. başvurmak zorundadırlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1) Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımızın internet sitesinden temin edilecektir),

2) Nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

3) e-Devlet üzerinden alınacak diploma (onaylı) veya doğrulama kodlu mezuniyet belgesi sureti,

4) 2022 KPSS (B) Küme sınavı sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodu ile birlikte bilgisayar çıktısı,

5) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,

6) İsimli Sicil (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),

7) Yeterlilikler alanında gerekli belgeler,

8) Onaylı Hizmet/Mesleki Deneyim Belgesi ve Sertifikası (başvurulan unvanda gerekliyse); Hizmet verilen kamu kurum ve kuruluşunun/şirketinin hizmet belgesi veya onaylı yazı ile belgelenmesi ve bu belgelerle çalışılan sürelere ilişkin SGK/Sigorta Hizmet Beyanı sunulması zorunludur.

9) Savunma ve Güvenlik Görevlisi Ekibine yapılacak başvurularda boy ve kiloyu gösteren belgeler istenecektir (aile hekimliği, sağlık ocağı vb. kurumlardan alınabilir).

UYGULAMA KURALLARI NELERDİR?

1) Türk vatandaşı olmak

2) Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen kurallara uymayan adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

3) Sözleşmeli olarak çalıştırılanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B bendine göre olağandışı davranışları nedeniyle sözleşmelerinin kurumları tarafından feshedilmesi veya sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetmeleri halinde, sözleşme süresi içinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar, 1(bir)) yılı geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi statüsünde çalıştırılamaz. 4) Başvurularda yukarıda belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından yoksun bırakılmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen kabahatler, affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı kabahatler, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma suçlarından bir yıl veya daha fazla hapis , hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma, hata veya kaçakçılık hatalarından doğan malvarlığını aklama suçlarından hüküm giymemiş olmak.
d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü sayılı kararları gizli kalmak kaydıyla, görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel olabilecek beden veya ruh hastalığına sahip olmamak,
e) Erkek adayların askerliklerini yapmış veya muaf veya tecil edilmiş olmaları,

5)- Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) Küme KPSS P3 – Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) Küme KPSS P93 puanı – Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS(B) Küme KPSS P94 puanı.

6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık veya yaşlılık aylığı almamış olmaları gerekmektedir.

7) Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırma Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucunun olumlu olması.

8) Tercih edilecek duruma zıt niteliklere sahip olmak.

9) Bu ilanda yer almayan hususlara ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli İşçi Çalıştırma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik ve Kamu Görevlilerine İlk Kez Atanacaklarda Yapılacak Sınavlar Hakkındaki Kararlar geçerli.

RESMİ DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

havsa-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu